Lista błędów na wyświetlaczu kasjera w kasie fiskalnej Elzab

 Na wyświetlaczu kasjera urządzenie fiskalne może wyświetlać błędy. Poniżej prezentujemy tabelę najczęściej pojawiających się błędów w kasie fiskalnej ELZAB (Online). Aby szybko wyszukać dany błąd i przyczynę jego powstania oraz sposób postępowania naciśnij na klawiaturze CTRL + F i wpisz treść błędu.

Komunikat na wyświetlaczu kasjera Przyczyna/sposób postępowania
AKTYWNA ZWORA SERWISOWA Kasa jest w trybie serwisowym, w którym sprzedaż jest niemożliwa.
Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie – wezwij
serwis.

AWARIA DRUKARKI
Odłączony lub uszkodzony mechanizm drukujący. Wyłączyć i włączyć kasę. Jeżeli komunikat pojawi się ponownie - wezwij serwis.
BŁĄD PODCZAS ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ Błąd podczas odczytu danych z pamięci fiskalnej. Wezwij serwis.
BŁĄD TESTU ZAPISU PAMIĘCI FISKALNEJ Błąd testowego zapisu/odczytu pamięci fiskalnej.
BŁĄD W ILOŚCI Niezgodna liczba miejsc po przecinku w podanej ilości towaru i w jego definicji.
BŁĄD W NUMERZE NIP Błędnie wprowadzono numer NIP (występuje przy wpisie NIP i fiskalizacji kasy).
BŁĘDNA DATA Błędnie wprowadzono datę (np. miesiąc poza możliwym zakresem)
BŁĘDNE HASŁO Podczas próby wykonania raportu rozliczeniowego wprowadzono błędne hasło dostępu do tej funkcji.
BŁĘDNE NUMERY RAPORTÓW Błędnie wprowadzono numery raportów (numer poza możliwym zakresem).
BŁĘDNY ZAKRES Błędnie  wprowadzono  zakres  raportów  (np.  data  końcowa wcześniejsza od początkowej).
BŁĘDNY ZAKRES NUMERÓW Błędnie wprowadzono zakres raportów (numer końcowy wcześniejszy od początkowego).
BRAK DANYCH KASJERA Brak zdefiniowanego kasjera o podanym haśle lub numerze.
BRAK DANYCH DO WYDRUKU Brak wydruku, żadne dane nie spełniają podanych kryteriów.
BRAK DANYCH UŻYTKOWNIKA Nie zostały wprowadzone dane użytkownika do nagłówka wydruków.
BRAK INTERNETU W celu zapewnienia komunikacji kasy z serwerami Ministerstwa Finansów wymagane jest podłączenie kasy do internetu. Sprawdź poprawność konfiguracji połączenia.
BRAK KOMUNIKACJI Z MODUŁEM INTERFEJSOWYM Wezwij serwis.
BRAK KWITU Brak kwitu usługi czasowej o podanym parametrze (numer, dane klienta, data i czas).
BRAK MIEJSCA NA DODATKOWY KOD KRESKOWY Brak możliwości dodania kolejnego dodatkowego kodu kreskowego.
BRAK MODUŁÓW Brak modułów komunikacyjnych podłączonych do kasy.
BRAK MOŻLIWOŚCI EDYCJI Nie ma możliwości edycji wybranej pozycji. Dane pole/definicja nie podlega zmianom.
BRAK NOŚNIKA Została wywołana funkcja związana z zapisem/odczytem danych na zewnętrzny nośnik USB (np. zapis grafik do kasy, odczyt towarów z kasy) przy braku podłączonego nośnika. Podłącz odpowiedni nośnik typu pendrive do złącza USB kasy i powtórz operację.
BRAK OSTATNIEGO PARAGONU Brak danych do wydruku lub podglądu z kopii elektronicznej, w związku z brakiem paragonu w pamięci chronionej.
BRAK PAMIĘCI FISKALNEJ Brak pamięci fiskalnej lub pamięć odłączona. Wezwij serwis.
BRAK PAMIĘCI PENDRIVE Została wywołana funkcja związana z zapisem/odczytem danych na zewnętrzny nośnik USB (np. zapis grafik do kasy, odczyt towarów z kasy) przy braku podłączonego nośnika. Podłącz odpowiedni nośnik do złącza USB kasy i powtórz operację.
BRAK PAMIĘCI CHRONIONEJ Brak pamięci chronionej lub pamięć odłączona. Wezwij serwis.
BRAK PAPIERU, UZUPEŁNIJ PAPIER Należy założyć nową rolkę papieru w drukarce.
BRAK PLIKU
BRAK PLIKÓW Z GRAFIKAMI
BRAK PLIKÓW Z TOWARAMI
Brak plików lub odpowiedniej struktury katalogów na podłączonym zewnętrznym nośniku USB.
BRAK RAPORTÓW W  ZESTAWIE Brak raportów do wydruku – żaden z raportów nie został przypisany
do zestawu raportów danego rodzaju kasjera.
BRAK RODZAJU KASJERA Należy uzupełnić definicję kasjera i przypisać kasjerowi rodzaj
BRAK STAWEK PODATKU Należy zdefiniować obowiązujące stawki podatkowe w kasie.
BRAK STAWKI PODATKU Stawka podatkowa użytego towaru nie została zdefiniowana lub jest stawką rezerwową. Należy przypisać zdefiniowane stawki podatkowe w definicji każdego z towarów.
BRAK TOWARÓW W BAZIE Brak zdefiniowanych towarów w bazie kasy. Baza towarowa pusta.
BRAK TOWARU O KODZIE: XXX Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym kodzie kreskowym.
BRAK TOWARU O PODANEJ NAZWIE Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanej nazwie.
BRAK TOWARU W BAZIE Brak zdefiniowanego towaru w bazie pod podanym numerem PLU.
BRAK TOWARU Z POCZĄTKIEM NAZWY Brak zdefiniowanego towaru w bazie o podanym początku nazwy.
BRAK UPRAWNIEŃ Kasjerowi nie zostały przyznane uprawnienia do uruchomienia danej funkcji.
BRAK ZDEFINIOWANYCH  CENNIKÓW Wywołana funkcja wymaga zdefiniowania cenników wykorzystywanych przy automatycznym naliczaniu opłat za usługę czasową.
BRAK ZDEFINIOWANYCH ELEMENTÓW Wywołanie funkcji kasowania definiowanego elementu (np. waluty) w przypadku jego braku.
BRAK ZDEFINIOWANYCH KLAWISZY Próba uruchomienia trybu pracy kasy SZYBKA SPRZEDAŻ przy braku zdefiniowanych klawiszy szybkiej sprzedaży. Zdefiniuj klawisze.
BRAK ZDEFINIOWANYCH OKRESÓW Cennik, który ma zostać uwzględniony przy automatycznym naliczaniu opłat za usługę czasową, nie posiada zdefiniowanych okresów.
BRAK ZDEFINIOWANYCH WIĄZAŃ Wywołanie funkcji kasowania wiązania towarów w przypadku braku tych wiązań.
BRAK ZEZWOLENIA NA UPGRADE Repozytorium nie zezwala na upgrade oprogramowania. Wezwij serwis.
BRAK ZMIANY WALUTY DO WYKONANIA Próba wykonania zmiany waluty ewidencyjnej przy braku zdefiniowania jej definicji. Zdefiniuj walutę ewidencyjną.
DATA WCZEŚNIEJSZA NIŻ W PAMIĘCI FISKALNEJ Podana data nie może być wcześniejsza niż data ostatniego zapisu do pamięci fiskalnej.
DOKUMENT DO WYDRUKOWANIA Nacisnąć ZATWIERDŹ by dokończyć operację wydruku.
DYSK PRAWIE PEŁNY lub DYSK PEŁNY Kończy się wolne miejsce lub brak wolnego miejsca na zewnętrznym nośniku podłączonym do kasy.
HASŁO JUŻ ISTNIEJE Hasło jednoznacznie identyfikuje kasjera. Podczas definiowania hasła kasjera wprowadzono hasło używane już przez innego kasjera.
KASA W TRYBIE FISKALNYM Kasa znajduje się w trybie fiskalnym. Nie można wykonać tej funkcji – jest ona dostępna wyłącznie w trybie  szkoleniowym.
KASA W TRYBIE SZKOLENIOWYM Kasa znajduje się w trybie szkoleniowym – niefiskalnym. Nie można wykonać tej funkcji – jest ona dostępna wyłącznie w trybie fiskalnym.
KASA ZABLOKOWANA Wezwij serwis.
KASJER MA OTWARTĄ ZMIANĘ Nie można skasować kasjera, który ma otwartą zmianę.
KASJER MA ZAMKNIĘTĄ ZMIANĘ Nie można wykonać raportu końca zmiany kasjera, który ma zamkniętą zmianę.
KASJER WYLOGOWANY Żaden z kasjerów nie jest zalogowany. W celu prowadzenia sprzedaży na kasie należy zalogować kasjera.
KLAWIATURA ZABLOKOWANA Dotykowy ekran kasjera zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem. W celu odblokowania ekranu należy krótko nacisnąć przycisk włącz/wyłącz z przodu kasy.
KOD KRESKOWY JUŻ ISTNIEJE Próba przypisania do towaru kodu kreskowego istniejącego już w bazie.
KOREKTA CZASU WYKRACZA POZA DOBĘ Korekta czasu wykracza poza bieżącą dobę.
MODUŁ FISKALNY NIEZAINICJOWANY Pakiet główny nie jest zainicjowany. Wezwij serwis.
NALEŻY JUŻ WYKONAĆ RAPORT DOBOWY WYKONAĆ RAPORT TERAZ? Kasa sygnalizuje że poprzedni dzień sprzedaży nie został zakończony raportem fiskalnym dobowym. Komunikat ma jedynie charakter przypomnienia i nie blokuje sprzedaży na kasie. Po 48 godzinach od wystawienia pierwszego paragonu, po którym nie został wykonany raport fiskalny dobowy, w celu prowadzenia dalszej sprzedaży na kasie należy wykonać zaległy raport.
NASTĘPNY PRZEGLĄD PRZED: RRrMM.DD Kasa ma włączoną funkcję przypominania przed raportem fiskalnym dobowym o terminie następnego przeglądu. W celu wykonania raportu dobowego należy nacisnąć klawisz ZATWIERDŹ.
NIEAKTYWNA ZWORA  SERWISOWA Wywołana funkcja wymaga uaktywnienia zwory serwisowej przez serwisanta.
NIEPOPRAWNA NAZWA Nazwa zawiera niedozwolone znaki lub jest za długa/za krótka.
NIEZAKOŃCZONY MIESIĄC Raport  okresowy  miesięczny  może  być  wykonany  tylko dla zakończonych miesięcy (z punktu widzenia daty).
NIEZEROWE LICZNIKI ILOŚCI I WARTOŚCI Liczniki ilości i wartości sprzedaży dla danego towaru są niezerowe. Wywołana funkcja wymaga wyzerowania liczników.
NIEZGODNA PAMIĘĆ CHRONIONA - NUMER UNIKATOWY
NIEZGODNA PAMIĘĆ CHRONIONA - NUMER KOLEJNY
Pamięć chroniona nie jest zgodna z pamięcią fiskalną. Wezwij serwis.
NIEZGODNA PAMIĘĆ CHRONIONA - BRAK INICJALIZACJI Pamięć chroniona nie zawiera danych inicjujących (sygnatury producenta)
NIEZGODNA PAMIĘĆ FISKALNA – ADRES
NIEZGODNA PAMIĘĆ FISKALNA – NUMER UNIKATOWY
Wezwij serwis.
NIEZGODNA PAMIĘĆ PROGRAMU Wezwij serwis.
NIEZNANY KOD ODBLOKOWUJĄCY Wprowadzono błędny kod odblokowujący sprzedaż po okresie użytkowania kasy z wprowadzonym kodem czasowym.
NIEZGODNY TPM
NIEZAINICJOWANY TPM
Wezwij serwis.
NIEZAINICJOWANY TPM PRZEZ SP TPM niezainicjowany kluczami docelowymi przez serwer producenta. Wezwij serwis.
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA GŁÓWNEGO Podłączyć kasę do zasilania sieciowego i włączyć ją. Jeżeli komunikat pojawia się pomimo, że kasa była podłączona do zasilania przez kilka godzin. Wezwij serwis.
NISKIE NAPIĘCIE AKUMULATORA ZEGARA Wezwij serwis.
NOŚNIK NIEZNANY Zewnętrzny nośnik podłączony do kasy nie został rozpoznany przez kasę lub ma błędną strukturę. Podłącz inny nośnik.
OTWARCIE SZUFLADY ZABLOKOWANE Szuflada nie może zostać otwarta - ustawiono opcję blokady otwarcia szuflady w ustawieniach kasy.
OTWARTA DOBA Wywołana funkcja możliwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego, a przed pierwszym paragonem.
OTWARTY PARAGON Wywołana funkcja wymaga zakończenia paragonu.
PAMIĘĆ FISKALNA W TRYBIE TYLKO ODCZYT Prawidłowy stan pracy kasy to tryb zapis/odczyt. Tylko w tym trybie możliwe jest wystawianie paragonów i wykonywanie raportów fiskalnych dobowych. Kasa może przejść do trybu tylko odczyt w wyniku wykonania raportu rozliczeniowego, zapełnienia lub uszkodzenia pamięci fiskalnej. Wezwij serwis.
PARAGON JEST ANULOWANY Operacja anulowania paragonu została zakończona.
PARAMETR POZA ZAKRESEM Wprowadzona wartość parametru nie mieści się w dozwolonym zakresie.
PEŁNA BAZA TOWARÓW Zapełniona baza towarowa kasy.
PEŁNA PAMIĘĆ CHRONIONA W pamięci chronionej brak jest wolnego miejsca na zapis kolejnych wydruków. Wezwij serwis.
PLIK JUŻ ISTNIEJE Plik istnieje już na nośniku i nie można go stworzyć ponownie. Aby ponownie utworzyć plik należy skasować istniejący.
POZYCJA PARAGONOWA Z NARZUTEM Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycję, na którą wcześniej zdefiniowano już narzut.
POZYCJA PARAGONOWA Z RABATEM Próba wprowadzenia rabatu oraz narzutu na pozycję, na którą wcześniej zdefiniowano już rabat.
PRZEKROCZONA MAKSYMALNA LICZBA ZMIAN Została  przekroczona  liczba  dopuszczalnych  zmian  stawek podatkowych lub waluty ewidencyjnej.
PRZEKROCZONY DZIENNY LIMIT KOREKTY Korekta wskazań zegara możliwa tylko w zakresie +- 120 minut w ciągu jednej doby. Został przekroczony dzienny limit korekty.
PUSTA NAZWA  Próba zapisu pustego ciągu znaków np. podczas definicji formy płatności.
RABAT LUB NARZUT ZABRONIONY  Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję sprzedaży towaru wyłączonego z rabatu/narzutu w bazie towarowej.
RABAT LUB NARZUT ZBYT DUŻY Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję lub paragon w wysokości większej niż zdefiniowane w ustawieniach limity.
RABAT LUB NARZUT ZEROWY  Próba wprowadzenia rabatu lub narzutu na pozycję lub paragon w wysokości równej 0,00.
RODZAJ AKTUALNIE UŻYWANY Próba usunięcia rodzaju kasjera, do którego jest przypisany aktualnie zalogowany kasjer.
SKASOWANA PAMIĘĆ RAM Wezwij serwis.
SPRZEDAŻ NA KASIE BĘDZIE ZABLOKOWANA OD: XX.XX.XX Od podanej daty na kasie nie będzie można wystawiać paragonów, należy skontaktować się ze sprzedawcą kasy w sprawie jej odblokowania.
SPRZEDAŻ ZABLOKOWANA - UPŁYNĄŁ CZAS Zakończył się okres użytkowania kasy podany kodem czasowym. Skontaktuj się serwisem, do czasu odblokowania kasy sprzedaż nie jest możliwa.
TAKIE STAWKI JUŻ ISTNIEJĄ Próba zapisania kompletu stawek podatkowych, które są zgodne ze stawkami aktualnie zapisanymi w kasie.
TOWAR JEST OPAKOWANIEM Ostatnia pozycja sprzedaży dotyczy towaru, który jest opakowaniem i nie podlega rabatom/narzutom
TOWAR O PODANEJ NAZWIE JUŻ ISTNIEJE Próba zapisania towaru o nazwie istniejącej już w bazie. W kasie nie może być dwóch towarów o takiej samej nazwie. Należy pamiętać, że kasa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy sprawdzaniu
unikalności nazwy towaru pomija wprowadzoną spację.
TOWAR ZABLOKOWANY Towar zablokowany w bazie towarowej. Nie można sprzedawać towaru zablokowanego.
TRWA INNA FUNKCJA Poczekaj na zakończenie uruchomionej wcześniej operacji.
TRWA ROZPOZNAWANIE MODUŁÓW Trwa operacja wykrywania modułów komunikacyjnych podłączonych do kasy.
TRWA WYDRUK Zajęty bufor wydruku. Nowy wydruk będzie możliwy po zakończeniu poprzedniego.
TRWA WYKRYWANIE NOŚNIKA Trwa operacja wykrywania zewnętrznego nośnika podłączonego do kasy.
TYMCZASOWY BŁĄD LOGA Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ OPERACYJNA Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ CHRONIONA Wezwij serwis.
USZKODZONA PAMIĘĆ PROGRAMU Wezwij serwis.
UWAGA! CENNIK NIEZDEFINIOWANY: BRAK PRZYPISANEGO TOWARU W definicji cennika nie został wskazany towar, który zostanie wydrukowany na pozycji paragonu podczas sprzedaży usługi czasowej, o wartości naliczonej automatycznie w oparciu o dany cennik. Należy
uzupełnić brakującą pozycję w definicji cennika.
WYKONAJ RAPORT DOBOWY Wywołana funkcja możliwa jest do wykonywania tylko po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego, a przed pierwszym paragonem.
WYKONAJ RAPORT KOŃCA ZMIANY Kasjer ma zbyt duże wartości sprzedaży, wymagane jest zamknięcie zmiany.
WYKONAJ RAPORT MIESIĘCZNY CZY WYKONAĆ RAPORT TERAZ? Kasa sygnalizuje, że poprzedni miesiąc sprzedaży nie został zakończony raportem okresowym miesięcznym.
WYMAGANY NOŚNIK Z SYSTEMEM PLIKÓW FAT Zewnętrzny nośnik podłączony do kasy nie został rozpoznany przez kasę lub ma błędną strukturę. Podłącz inny nośnik.
ZA DUŻA WARTOŚĆ PARAGONU Suma sprzedaży na cały paragon jest zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość 9999999,99).
ZA DUŻA KWOTA PARAGONU, WYKONAĆ? Suma sprzedaży na cały paragon jest zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość określoną w parametrach kasy przez operatora)
ZABLOKOWANA ZMIENNA CENA Brak możliwości zmiany ceny dla danego towaru.
ZBYT DUŻA KOREKTA CZASU Korekta wskazań zegara możliwa tylko w zakresie +/- 120min.
ZBYT DUŻO ZMIAN TOWARÓW, WYKONAJ RAPORT DOBOWY Przepełniony licznik rejestracji zmian w bazie towarowej kasy. Wykonaj raport dobowy w celu wyzerowania licznika.
ZEROWA LUB ZA DUŻA WARTOŚĆ POZYCJI Wartość pozycji sprzedaży (ilość x cena jednostkowa) lub zbyt duża (przekracza dopuszczalną wartość 9999999,99) lub jest zerowa.
ZEROWY KURS WYMIANY Został błędnie wprowadzony kurs wymiany np. w definicji waluty lub w definicji wydruku równowartości. Kurs wymiany musi mieć wartość większą od 0,0000.
ZMIANA NIP NIEDOZWOLONA Zmiana numeru NIP w trybie fiskalnym kasy nie jest możliwa.
ZMIANA WALUTY DO WYKONANIA Nowa  waluta  ewidencyjna  oczekuje  zgodnie  z  definicją na wprowadzenie, w tym celu uruchom funkcję zmiany waluty.
   

Firma JUPITER jest autoryzowanym sprzedawcą i serwisantem urządzeń fiskalnych ELZAB. Prowadzimy sprzedaż i serwis kas fiskalnych ONLINE w miejscowościach: Lubań, Leśna, Gryfów Śląski, Mirsk, Lwówek Śląski, Świeradów Zdrój oraz innych miejscowościach powiatów Lwóweckiego, Lubańskiego nieprzerwanie od 2000r.

 

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA I SERWIS URZĄDZEŃ FISKALNYCH ELZAB

tel. 757814388, 757811454, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


© 1998-2019 Jupiter  GRYFÓW ŚLĄSKI    Kontakt: 757814388, 757811454     E-MAIL     FACEBOOK

Szukaj