Szczegóły pliku

Oświadczenie kasjera o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (obowiązkowe od 1 maja 20 Oświadczenie kasjera o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji (obowiązkowe od 1 maja 2019r) Popularne

Dokument niezbędny do podpisania przez kasjera obsługującego kasę fiskalną. W tym kasy online. Obowiązkowe od 1 maja 2019r

A. Zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej
i wystawiania paragonu fiskalnego:


1. Każda sprzedaż towaru lub usługi osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, a także
rolnikowi ryczałtowemu (w tym również otrzymanie zaliczki), jest ewidencjonowana przy użyciu kasy
rejestrującej.
2. Sprzedawca ma obowiązek wystawić i wydać kupującemu paragon fiskalny, nawet bez jego żądania.
3. Paragon fiskalny jest wydawany kupującemu najpóźniej z chwilą przyjęcia należności, bez względu na
formę płatności (zapłata gotówką, kartą, odroczona płatność, przelew, itp.).
4. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę w gotówce, wystawia i wydaje paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania.
5. Sprzedawca, który otrzymał zaliczkę przelewem lub tytułem wpłaty na rachunek, wystawia i wydaje paragon
fiskalny niezwłocznie po uznaniu tej należności na rachunku bankowym (lub rachunku w SKOK), nie później
niż z końcem miesiąca, w którym należność została uznana na rachunku, a jeśli przed końcem tego miesiąca
podatnik dokonał sprzedaży, paragon fiskalny za otrzymaną zaliczkę wystawia najpóźniej z chwilą
dokonania tej sprzedaży.
6. Paragon fiskalny zawiera w szczególności następujące dane: napis „PARAGON FISKALNY”, dane
sprzedawcy i jego NIP oraz centralnie umieszczone logo fiskalne i numer unikatowy kasy rejestrującej.
7. Dokument, który nie zawiera danych wymienionych w pkt 6, nie jest paragonem fiskalnym.

B. Skutki nieprzestrzegania zasad prowadzenia ewidencji sprzedaży i wystawiania
paragonu fiskalnego:


1. Na osobę, która dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda paragonu fiskalnego (faktury), może
zostać nałożona kara grzywny za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe (zgodnie z art. 62 § 4 i § 5 ustawy
z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.)).
2. Niezaewidencjonowanie sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej powoduje zaniżanie wysokości sprzedaży
podatnika, która powinna być opodatkowana.
3. Wystawienie i wydanie z kasy rejestrującej innego dokumentu niż paragon fiskalny (faktura) oznacza, że
sprzedaż nie została zaewidencjonowana i nie wydano paragonu fiskalnego (faktury).

Information
Dodany 27-05-2019
Data modyfikacji 27-05-2019
Wersja:
Wielkość 214.08 KB
Oceny
(3 głosów)
Dodany przez
Zmieniony przez Jupiter
Pobrany 554
Licencja
Cena
© 1998-2019 Jupiter  GRYFÓW ŚLĄSKI    Kontakt: 757814388, 757811454     E-MAIL     FACEBOOK

Szukaj